Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
INOVASI PERTANIAN BANDAR

by

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Isi kandungan buku ini meliputi pelbagai topik termasuklah kaedah penanaman atau manual pemasangan, kelebihan dan faedah setiap inovasi, pemilihan dan pengeluaran tanaman, pengurusan penyakit dan perosak serta teknik pengendalian lepas tuai. Gaya bahasa buku ini diolah secara separa teknikal dan mudah difahami.

Please login to borrow the book.