Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
MANUAL PEMPROSESAN MINIMUM BUAH-BUAHAN

by Latifah Mohd. Nor, Ab. Aziz Ibrahim, Rozhan Abu Dardak

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Kawalan yang efektif pada respons kecederaan merupakan elemen penting bagi menghasilkan buah diproses minimum yang berkualiti. Manual ini adalah sebagai panduan dan rujukan bagi usahawan yang berminat untuk mendalami bidang pemprosesan minimum buah-buahan segar khususnya bagi nangka, nanas dan durian.

Please login to borrow the book.