Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
PERUSAHAAN PENGELUARAN TELUR MASIN SECARA MEKANIKAL

by Samsudin Ahmad, Rashilah Muhammad

Publisher - PENERBIT MARDI

Category -

Memandangkan penghasilan telur itik dan permintaan telur masin yang meningkat, maka kajian bagi menghasilkan telur masin secara mekanikal telah dijalankan. Tujuan utama kajian tersebut adalah untuk meningkatkan teknologi dan daya pengeluaran selain dapat mengurangkan beban kerja, mengurangkan kos dan menghasilkan barangan yang lebih bermutu. Diharap buku ini dapat dijadikan sebagai panduan yang bermanfaat dan berguna.

Please login to borrow the book.