Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Panduan Penulisan Akademik

by Editor: Maryam Azlan, Mujahid Bakar, Rohani Ismail, Nurhidanatasha Abu Bakar

Publisher - 2018

Category - General Academics

"PANDUAN PENULISAN AKADEMIK Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut merangkumi penilaian bagi setiap tugasan penulisan akademik. Buku ini merangkumi pengenalan kepada penulisan akademik seperti asas penulisan akademik, jenis dan format umum penulisan akademik, panduan dan langkah sistematik dalam penulisan esei dan laporan amali, serta kaedah menulis rujukan dalam teks dan senarai rujukan. Buku ini juga memberi penerangan tentang jenis kesalahan akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, dan pakatan atau komplot yang perlu dielakkan oleh pelajar. Dapatkan panduan sistematik penulisan akademik daripada peringkat awalan penulisan sehingga ke peringkat rujukan dalam buku Panduan Penulisan Akademik."

Please login to borrow the book.