Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Bias & Falasi: Kenali 18 Cara Anda Berfikir

by Shahrir S

Publisher - Behavioral Insights Services

Category - Business & Management

Kita membuat keputusan dan mengambil tindakan setelah berfikir secara rasional dan membuat pertimbangan yang objektif. Tetapi itu bukan selalunya apa yang berlaku sebenarnya, meskipun untuk keputusan yang penting, samada dalam hal-hal peribadi atau di tempat kerja. Pakar-pakar pengkaji dunia dalam bidang sains perilaku manusia telah mengenal pasti pelbagai kecenderungan berfikir yang biasa mempengaruhi kita, dan memberi kesan terselindung terhadap kualiti dan ketepatan keputusan yang kita ambil. Buku ini memberi pengenalan kepada 18 daripadanya. Dalam zaman yang giat menuju ke arah peningkatan automasi dan aplikasi artificial intelligence serta ‘big data’ dalam semua bidang, perubahan besar bakal berlaku dalam dunia kerjaya. Kebanyakkan keperluan professionalisma pada masa hadapan akan berbeza dengan apa yang terdapat dan dibayangkan pada hari ini. Oleh itu, kemahiran yang menjadi semakin penting yang perlu didalami oleh semua orang, tidak kira peringkat umur dan pengkhususan, adalah ‘soft skill’ atau kemahiran insaniah. Apa jua perubahan kepada situasi dan kehendak keadaan, seseorang itu akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dan cekap mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada. Kebolehan membuat refleksi yang tepat dan mendalam terhadap pilihan dan keputusan yang akan anda ambil, dan interpretasi yang kritikal terhadap tindakan dan motif orang lain akan memberi anda satu competitive edge berbanding saingan anda dalam mengharungi dunia baru yang sangat mencabar.

Please login to borrow the book.