Available for borrowing.

( 10 / 10 unit )

Loan Duration (day): 14
Agromedia Bil. 66 2022 Khas Padi

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Sempena penganjuran Persidangan Padi Kebangsaan 2022 (PADI 2022) yang bertemakan ‘Kelestarian Padi dan Beras untuk Kemakmuran Bersama’, Edisi Khas Agromedia kali ini telah mengumpulkan sejumlah 44 artikel berkaitan tanaman padi, isu dan cabaran dalam industri padi dan beras negara, penemuan kajian dan teknologi padi terkini untuk memberi kefahaman serta mengupas isu semasa dalam mendepani cabaran sekuriti makanan negara.

Please login to borrow the book.