Available for borrowing.

( 9 / 10 unit )

Loan Duration (day): 14
Siri Panduan Usahawan (SPU) Bil. 74 - Perusahaan Memproses Aiskrim

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Kaedah pemprosesan yang dibincangkan dalam risalah ini ialah untuk teknologi pengeluaran aiskrim cawan atau aiskrim kon yang juga dikenali sebagai aiskrim keras (hard ice cream) atau aiskrim skup. Teknologi pemprosesan aiskrim yang dicadangkan ini merupakan perusahaan memproses aiskrim yang berkeupayaan mengeluarkan 100 kg atau 1,000 cawan/hari (100 mL/cawan) atau 21,000 cawan/bulan (21 hari bekerja).

Please login to borrow the book.