Available for borrowing.

( 9 / 10 unit )

Loan Duration (day): 14




Agromedia Bil. 70 2023 Khas Kebuniti

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Memaparkan aktiviti perkebunan dalam kalangan komuniti atau kebuniti yang memberi faedah sosial kepada komuniti setempat. Antara teknologi yang dipaparkan ialah variasi penanaman secara self-watering, penanaman secara vertikal, kepelbagaian sistem tanaman hidroponik, kaedah pengawalan perosak dan penyakit dan kaedah penyimpanan dan pengendalian lepas tuai hasilan kebun.

Please login to borrow the book.