Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Manual Teknologi Pengurusan Jerami dan Air Tanaman Padi: Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

by Mohammad Hariz Abdul Rahman, Mohd Aziz Rashid, Fauzi Jumat, Dr. Hairazi Rahim @ Abdul Rahim, Dr. Mohd Saufi Bastami, Dr. Tosiah Sadi, Mohd Fairuz Md Suptian, Syuhaidah Abu Bakar, Nurul Ain Abu Bakar dan Maisarah Mohamad Saad Dr. Siti Norsuha Misman Dr. Chong Tet Vun Nur Alyani Shakri Mohd Ghazali Rusli Syarol Nizam Abu Bakar Abdul Malek Kasimin Nur Liyana Zulkifle Mohd Alif Omar Mustaffa Mohd Firdaus A. Wahab @ Othman Rashidah Ab Malek

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Merangkumi aplikasi mikroorganisma pengurai jerami dan kaedah pengurusan air secara lestari di lapangan.

Please login to borrow the book.