Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Agromedia Bil. 72 2023 Khas Nanas – Penanaman

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Edisi pertama diterbitkan bersempena Majlis Pelancaran Hibrid Baharu Nanas MARDI ini memaparkan penulisan berkaitan hibrid baharu nanas MARDI, amalan pengurusan agronomi yang efektif, kaedah kawalan perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai dan prosedur kuarantin untuk pasaran eksport, teknologi mekanisasi tanaman nanas, produk makanan berinovasi baharu berasaskan nanas, kaitan biologi tanaman nanas dengan persekitaran serta pendekatan bioteknologi dalam industri nanas negara.

Please login to borrow the book.