Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Agromedia Bil. 73 2023 Khas Nanas – Pasaran dan Produk Hasilan

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Edisi kedua diterbitkan bersempena Majlis Pelancaran Hibrid Baharu Nanas MARDI ini memaparkan maklumat ke arah peningkatan produktiviti dan pendapatan petani secara signifikan, peningkatan pengeluaran berhasil tinggi melalui gabungan pendekatan agronomi, fisiologi dan penggunaan teknologi mekanisasi yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan perluasan kawasan penanaman nanas dalam skala besar yang menyumbang kepada usaha penghijauan dan kelestarian alam sekitar, menjadi pendorong kepada pengembangan industri penghasilan produk dan memperkukuhkan lagi strategi pemasaran. Peluang meningkatkan pasaran baharu nanas dalam pelbagai bentuk sama ada jualan hasil segar dan produk hiliran mampu meningkatkan potensi nanas dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa.

Please login to borrow the book.