Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Agromedia Bil. 71 2023

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - Business & Management

Edisi kali ini memaparkan maklumat dan inovasi terkini dalam industri agromakanan antaranya Pembangunan SOP Makanan Malaysia serta inovasi baharu dari MARDI, produk dari usahawan bimbingan dan Agropreneur Muda MARDI serta teknologi janaan harta intelek, proses perlindungan harta intelek dan cap dagangan (trademark) MARDI. Selain itu, turut dipaparkan ialah maklumat berkaitan kilang tanaman, teknologi dron revolusi udara untuk pertanian, penggunaan nematod sebagai penunjuk kesihatan tanah, pengawalan penyakit selain maklumat kepentingan penggiliran racun makhluk perosak dan teknologi fumigasi sebagai rawatan kuarantin buah-buahan untuk pasaran eksport.

Please login to borrow the book.