Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Manual Teknologi Konfeksi Ais Keledek Ungu

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - Business & Management

Teknologi konfeksi ais keledek ungu dibangunkan khas bagi golongan warga tua yang mengalami masalah tidak toleran laktosa dan kesukaran untuk menelan makanan. Walau bagaimanapun, konfeksi ais ini juga sangat sesuai untuk dihidangkan sebagai pencuci mulut kepada semua lapisan masyarakat. Manual ini diterbitkan untuk memberi panduan yang berguna kepada golongan sasaran yang terdiri daripada usahawan, pegawai pengembangan agensi berkaitan, pelajar institusi pengajian tinggi, pensyarah dan orang awam. Ia mengandungi maklumat asas dan keperluan serta gerak kerja penghasilan konfeksi ais keledek ungu. Manual ini juga bertujuan memperkenalkan teknologi pemprosesan konfeksi ais keledek ungu untuk merangsang minat para usahawan dan sektor swasta bagi menceburi pembuatan produk tersebut.

Please login to borrow the book.