Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Siri Panduan Usahawan (SPU) Bil. 80 - Perusahaan Memproses Frankfurter

by Zuwariah Ishak, Dr. Norzalila Kasron, Dr. Badaruzzaman Mohamad Noh, Sha’fie Alwi, Abdul Malik Othman, Nik Mohd Faiz Che Mohd Noor

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Frankfurter merupakan hasilan daging jenis cincang yang popular seperti hot dog, cold cut sandwich dan pelbagai jenis masakan. Pemprosesan hasilan ini memerlukan pembentukan emulsi daging yang stabil untuk menghasilkan produk yang baik. Frankfurter hendaklah dibentuk dengan mengisi daging cincang ke dalam sarung selulosa dengan padat. Perisa asap akan dimasukkan untuk menghasilkan rasa asap.

Please login to borrow the book.