Available for borrowing.

( 5 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Siri Panduan Usahawan (SPU) Bil. 78 - Perusahaan Memproses Jeruk Buah-Buahan (Mangga dan Betik)

by Nur Farah Hani Muhamad, Norman Isman, Dr. Norzalila Kasron, Sha’fie Alwi, Dr. Badaruzzaman Mohamad Noh, Zulkhairy Aminuddin, Adawiyah Akbar, Nor Afiqa Sugerno

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Cara menjeruk yang dijelaskan dalam risalah ini adalah cara yang melibatkan fermentasi bakteria yang terpilih. Kandungan garam yang dikawal dapat menggalak pertumbuhan bakteria yang dikehendaki. Fermentasi atau peraman adalah pertukaran atau perubahan terkawal yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma ataupun telah sedia ada pada bahan tersebut

Please login to borrow the book.