Category : Science

of 2 pages

Agriculture in Islam: From the Perspective of Economics, Banking & Finance

by Muhammad Ridhwan Ab. Aziz

AGRICULTURE IN ISLAM: From the Perspective of Economics, Banking and Finance provides a foundation on topics of agriculture in Islam that correlate with Islamic economics, banking and finance. The boo ...

Read More

Please login to borrow the book.


Common Medicinal Plants

by Harshita Joshi

This is a small book on "Common Medicinal Plants". In simple words, medicinal plants may be defined as plants that possess medicinal properties and help in curing various ailments of the body eithe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Gen dan Ubat-Ubatan serta Penyelidikan Madu

by Gan Siew Hua

"Bidang farmasi klinikal di Malaysia mula berkembang pada akhir tahun 1980-an yang bermula di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian. Kelantan. Hasilan pendidikan dan perkhidmatan farmasi k ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penanda Bio Protein

by Gam Lay Harn

"Protein merupakan bahan yang berfungsi dalam sel yang mengawal aktiviti sel. Pengekspresi protein berubah dalam keadaan sel yang berbeza. Oleh itu, protein boleh digunakan sebagai penanda bio atau pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Peranan Ubat-Ubatan Generik dalam Kelestarian Penggunaan Farmaseutikal di Malaysia

by Mohamed Azmi Ahmad Hassali

"Jumlah perbelanjaan kesihatan Malaysia kian meningkat setiap tahun. Perbelanjaan kesihatan meningkat sebanyak 66.3 peratus iaitu daripada RM30,227 juta pada tahun 2007 kepada RM50,278 juta pada tahun ...

Read More

Please login to borrow the book.


Perubatan Tradisional: Aplikasi Semasa

by Editor: Darlina Md. Naim, Zuraidah Mohd Yusoff, Saad Othman

Kesemua makalah yang dimuatkan dalam buku ini mempunyai keistimewaannya tersendiri serta mempunyai hubung kait yang sangat rapat antara satu sama lain. Kaedah perubatan tradisional yang dilakukan seca ...

Read More

Please login to borrow the book.


Prinsip dan Garis Panduan Etika Penggunaan Haiwan Makmal Universiti Kebangsaan Malaysia

by Ahmad Rohi Ghazali, Anisah Nordin, Asmah Hamid, Hasidah Mohd Sidek, Hassan Haji Mohd. Daud, Ibnor Azli Ibrahim, John Shia Kwong Siew, Kamisah Yusof, Khairul Osman, Low Kiat Cheong, Mohd Hanafi Ahmad Damanhuri, Norazrina Azmi, Nur Azlina Mohd Fahami, Siti Balkis Budin, Siti Fatimah Ibrahim, Tay Sun Tee, Vivian Jacob Gomez, Zamirah Zainal Abidin

Garis panduan ini merangkumi semua aspek berkaitan penjagaan, penggunaan dan interaksi dengan haiwan untuk tujuan saintifik dan penyelidikan dalam bidang perubatan, biologi, pertanian, sains haiwan, u ...

Read More

Please login to borrow the book.


The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species

by Charles Darwin

Charles Darwin was an English scientist best known for his contributions to the theory of evolution and his belief in natural selection. Darwin’s writings remain popular and influential in scie ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages