Category : Business & Management

of 1 pages

Bias & Falasi: Kenali 18 Cara Anda Berfikir

by Shahrir S

Kita membuat keputusan dan mengambil tindakan setelah berfikir secara rasional dan membuat pertimbangan yang objektif. Tetapi itu bukan selalunya apa yang berlaku sebenarnya, meskipun untuk keputusan ...

Read More

Please login to borrow the book.


POTENSI DAN STRATEGI PEMASARAN BUAH-BUAHAN

by Abu Kasim Ali, Rozhan Abu Dardak, Noorlidawati Ab. Halim, Mohd Hafizudin Zakaria, Normah Ab Majid, Rawaida Rusli, Chubashini a/p Suntharalingam, Ahmad Zairy Zainol Abidin, Noor Auni Hamir, Mohd. Akmal Zainal

Penerbitan buku ini merupakan sintesis daripada dapatan beberapa kajian pemasaran buah-buahan tropika dan penganalisisan serta penelitianyang mendalam berhubung dengan data, maklumat dan senario do ...

Read More

Please login to borrow the book.


SERANGGA PEROSAK BUAH-BUAHAN

by Ithin Badri, Mohd. Shamsudin Osman Mohamed, Mohd. Salleh

Para penyelidik MARDI yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang kaji serangga dan pengurusan perosak buah-buahan tropika. Buku ini ditulis dalam bahasa yang mudah difahami untu ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages